Image
Top
Menu

Terveystupa
Projektin tavoitteina oli saada Myllypuron asukkaat tietoisiksi Metropolia Ammattikorkeakoulusta ja Hybridikampus-hankkeesta sekä edistää Myllypuron asukkaiden, erityisesti naisten terveyttä.

Terveystupa pyrki tavoittamaan asiakkaat, joilla on kohonneet kolesteroliarvot, kohonnut verenpaine tai riski sairastua 2-tyypin diabetekseen. Heidät pyrittiin ohjaamaan omalle terveysasemalleen terveydenhoitajan vastaanotolle. Tapahtuma suunnattiin aikuisväestölle, ja pääkohderyhminä olivat vähävaraiset ja syrjäytymisuhan alla olevat Myllypuron asukkaat.

Terveystupa-tapahtuman tarkoituksena oli toimia matalan kynnyksen paikkana, jonne asiakkaiden oli mahdollista tulla keskustelemaan terveyteen liittyvistä asioista, mittauttamaan kokonaiskolesteroliarvo ja verenpaine, tekemään riskiarvio tyypin 2 diabetekseen sairastumisesta ja saamaan tietoa naisen terveydestä. Jokaisessa pisteessä jaettiin ilmaisia tuotenäytteitä sekä esitteitä, joita yhteistyökumppanit olivat lahjoittaneet.

Kolesterolimittauksessa kävi 160 asiakasta, joiden keski-ikä oli 63 vuotta ja mittauksen keskiarvo 4,67. Mittauksen jälkeen annettiin elämäntapaohjausta.

Diabetes-pisteessä kävi 140 17-87-vuotiasta, joista suurin osa sai riskipistetestistä tulokseksi jonkin verran lisääntyneen riskin tai kohtalaisen riskin. Mittauksen jälkeen tarjottiin ohjausta ja neuvontaa 2-tyypin diabeteksesta.

Verenpaineen mittautti 143 asiakasta, joista suurimmalla osalla oli kohonnut tai kohtalaisesti kohonnut verenpaine. Jos verenpaine oli koholla, asiakas sai seurantakortin ja esitteen mukaansa.
Naisen terveys -pisteessä kävi 130 asiakasta, joista palautteen mukaan 80 % sai uutta tietoa ja lisävalmiuksia huolehtia omasta terveydestään (rintojen tarkkailu, mammografia ja papa-seulonnat).

Lisää projektista