Image
Top
Menu

Kohtaamisia makkarakeiton äärellä

perheille_planssi-2

Tavoitteena oli lisätä kohderyhmän toiminnallisuutta ja Myllypuron alueen yhteisöllisyyttä luomalla pieni kohtaamispaikka ruokajakelussa kävijöille. Tilaajana toimi Helsingin varhaiskasvatusvirasto. Haasteena oli saada aikaan kohtaamisia yli sukupolvien ja kulttuureiden.

Kohderyhmäksi valittiin yksinelävät miehet sekä muut syrjäytymisvaarassa olevat asukkaat, joten luonnollisena jatkumona tälle teemaksi nostettiin ravitsemustietoisuuden lisääminen “katukeittiön” ja reseptivihkon avulla. Tavoitteena oli aktivoida myös paikallisia toimijoita ja yrityksiä. Välineenä tähän olivat tapahtumakalenteri sekä “katukeittiö’’-tapahtuma Myllypuron leipäjonon yhteydessä.

Konsepti-ideaa mukaillen päätettiin toteuttaa kokkausdemo sekä jakaa maistatuksen yhteydessä ruokaohjevihkosia. Ensisijainen tavoite oli ohjata ja innostaa yksin asuvia miehiä yksinkertaiseen ruoanlaittoon. Toteutus tehtiin Myllypuron ruokajakelun yhteydessä- Raaka-aineet sponsoroitiin ja ruokajakelun järjestäjä toimi kokkausdemon kanssa yhteistyössä.

Tutustu konseptiin