Image
Top
Menu

Sosiaalinen työympäristö

Projektissa on käsitelty työympäristösuunnittelua sosiaalisen kestävyyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Leena Raudaskosken opinnäytetyössä kootaan kattava ja monipuolinen tietopohja aiheesta ja soveltaa sitä konkreettiseen tilakonseptiin Metropolian startup-keskukselle. Samalla luodaan katsaus tulevaisuuden työympäristöön, coworking-ilmiöön, tietotyöhön, hyvinvointiin ja luovaan tilaan. Osana työn muotoiluprosessia tehtiin lisäksi benchmarkkausta mobiilin työn tiloista ja monitilatoimistoista sekä selvitettiin startup-keskusten toimintamalleja. Suunnitteluperiaate oli ottaa huomioon ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävä kehitys.

Tilakonseptin nimeksi muodostui ”Kylä”, joka on muunneltava, yhteisöllinen ja sosiaalinen työympäristö, joka auttaa aloittavia yrittäjiä käynnistämään yrityksensä ja työskentelemään intensiivisesti ja luovasti.Suunnitellussa tilakonseptissa on määritelty tilojen kannalta edellytyksiä, jotka edistävät yritystoiminnan viriämistä. Tällaiset tilat voivat hyvin sijaita joko kampusrakennuksessa tai lähiympäristössä.

Tutustu työhön