Image
Top
Menu

Toimintaterapia mahdollistaa ihmisen osallistumisen hänelle mielekkääseen toimintaan yksin ja yhteisöissä, mahdollisista rajoituksista huolimatta.  Toimintaterapeutti puolestaan arvioi yksilön toimintakykyä ja hänen ympäristöään. Terapeuttisen toiminnan kautta vaikutetaan yhdessä asiakkaan kanssa hänen toimintakykyynsä, muuttaen fyysistä ja sosiaalista ympäristöä niin, että osallistuminen on mahdollista. Toimintaterapeuttiopinnot perustuvat kumppanuuteen ja yhteistoimintaan.

Aistikerros on kartoitus tilatarpeita ja välineitä varten – siihen on koottu vaatimuksia ja toiveita toimintaterapian oppimisympäristölle. Tilasuunnitelmassa hahmoteltu aikuisten toimintaterapiahuone, lasten toimintaterapiahuone, teoria- ja ryhmätoiminnan luokka, ryhmätyötiloja sekä julkinen opiskelutila. Suunnittelun lähtökohtina ovat olleet hyvinvointi, yhteisöllisyys, elämyksellisyys (luonto), värit (merkitys), materiaalit, ergonomia (istuminen) ja aktiivisuus (kesken päivän).

Luokat ja ryhmätilat on sijoiteltu vierekkäin kahteen erilliseen yksikköön. Neljä erillistä huonetta, joita voi muokata taiteseinällä. Myös kalustus on muunneltavissa ja toiminnot piilotettavissa. Tätä varten on varattu paljon säilytystilaa ja kalusteet on suunniteltu helposti liikutteltaviksi. Lisäksi suunnitelmaan kuuluu rauhoittava hiljainen opiskelutila. Tilassa kiertävä metallirunkoinen aktiivisuuskaluste on sekoitus rentoutumista, kiipeilyä, taukojumppaa sekä aktiivista opiskeluergonomiaa.

Lisää konseptista